Projectes

Dissabte cultural: Les Reials Acadèmies de Medicina, de Farmàcia, i de Ciències i Arts, de Barcelona (Dissabte, 15 de desembre de 2018)
Les acadèmies són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat principal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art. La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques porta el registre de les acadèmies amb seu central a Catalunya. Algunes tenen una llarga història. D’altres són més recents.
JAMBORINADA: Amb tu mourem el món!
Serà la trobada d’escoltes i guies més gran que s’ha fet mai a Catalunya. Necessitem la teva col.laboració!
VILA ESCOLTA
Una Vila Escolta és un nucli de vivendes abandonat que es recupera amb camps de treball.