Puntual amb domiciliació bancaria

Donació única i puntual (Domiciliació)


Heu d' escriure els dos cognoms

Quantitat en euros.

Domiciliació bancària
Camp per posar els 20 dígits del compte corrent: entitat bancària (4), oficina (4), dígit de control (2) i número de compte (10)
Desitjo rebre un certificat de la Fundació Josep Sans que justifiqui l’aportació i per a la desgravació de l’IRPF en la renda anual
Contingut sindicat