Llei de protecció de dades

Dret d’accés

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de la Fundació Josep Sans (*)

Dret de rectificació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de la Fundació Josep Sans (*)

Dret a oposició

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades els fitxers de la Fundació Josep Sans (*)

Dret a cancel•lació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel•lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de la Fundació Josep Sans (*)

(*) De conformitat amb els article 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 12,13,15 i 16 del Reial Decret 1332/94, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.