VILA ESCOLTA

Una Vila Escolta és un nucli de vivendes abandonat que es recupera amb camps de treball.

Els camps de treball es tradueixen en servei a la comunitat: es recupera el patrimoni, es dinamitza la vida social de pobles o nuclis habitats propers, es fomenta la divulgació i coneixement del patrimoni cultural endèmic i també es poden fer camps de treball relacionats amb l’entorn natural.

Aquesta iniciativa escolta i guia es planteja com un repte de servei i compromís amb la societat, com un gran projecte de construir un nucli de serveis i de difusió de l’educació, la participació i la implicació amb l’entorn natural i social.

Els nois i noies que participen en el camps de treball adquireixen un ventall d’aprenentatges i habilitats que potencia el desenvolupament integral dels aspectes físics, afectius, socials i cognitius.

Recuperar una vila abandonada mitjançant camps de treball significa una oportunitat de transformació de la realitat gràcies a l’acció dels joves compromesos en la mateixa.

T’hi apuntes?

Vols formar part de l’equip dinamitzador?


Contingut sindicat