La història de l'AEiG Cardenal Lluch de Manresa a l'Arxiu Comarcal del Bages.

        
L’any 2011 en ocasió del 60è aniversari s’inicià el recull de la història documental i gràfica d’aquest agrupament, que inclou també l’Agrupament del Carme de noies.
 
Allò que hem recollit fins ara és principalment relatiu a les primeres dècades. Som conscients que resta pendent el recull cronològic de diverses dècades, els 80s, els 90s i els 00s, durant les quals l’agrupament, les seves unitats, i els seus nois i noies i caps han viscut moltes i variades experiències d’activitats, sovint amb intercanvi i cooperació amb altres unitats del país i de fora d’ell, les quals haurien de formar part d’aquest recull.
 
La comissió del 60è aniversari hem arribat a la conclusió que l’Arxiu Comarcal del Bages, amb seu a Manresa, és el lloc idoni on dipositar aquesta documentació. Parlem tant de la informació documental com de la gràfica.
 
Ho hem catalogat seguint un índex flexible comú als arxius de la Generalitat. L’acte formal del lliurament de la documentació s’ha celebrat a principis de juny del 2012. L’AEiG Cardenal Lluch segueix sent-ne el titular i podrà ara i en el futur fer-hi consultes i noves aportacions.
 
Entenem que amb aquesta decisió haurem donat un pas perquè el fons documental ara existent es converteixi en la història viva de l’agrupament. Les generacions més joves teniu i tindran la darrera paraula.

Contacta amb nosaltres.

Contingut sindicat