Grup d’EPD, Solidaritat internacional

Formació amb què volem analitzar les relacions Nord-Sud, alhora que prendre consciència de com les nostres accions poden transformar l'entorn, i així ajudar a millorar la situació dels paísos empobrits.

Hola,

Som el grup de formadors del Monogràfic d’Educació pel Desenvolupament. Amb aquesta formació el que volem és analitzar les relacions Nord-Sud, i prendre consciència de com les nostres accions poden transformar el nostre entorn, i així ajudar a millorar la situació dels països empobrits. Ja fa tres anys que fem el monogràfic, juntament amb vàries descobertes per a caps i trucaires, i com que veiem que hi ha força interès ens agradaria incorporar gent nova al projecte, fet que ens ajudaria a ampliar el nostre ventall d’ofertes (formacions i recolzament als caps en temes de desenvolupament).

Contacta amb nosaltres:

ricard@agermanament.org Tel: 934 410 433


 

Contingut sindicat